Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 12 2015

kajcia
16:19

‘I nawet najgłupsze rzeczy, kiedy jesteś zakochany, zapamiętujesz jak coś najpiękniejszego. Bo ich prostoty nie da się porównać z niczym innym.’

                                                                                                                    -Tylko Ciebie chcę
Reposted frombomdia bomdia viagivemeheaven givemeheaven

December 17 2014

kajcia
14:38
Jeśli masz zamiar w coś wątpić, to zacznij wątpić w swoje ograniczenia.
— Don Ward
Reposted fromxxangelxx xxangelxx viaaksamitt aksamitt

December 16 2014

kajcia
23:06
''Skąd wiesz kiedy to już koniec?'' 
''Może kiedy bardziej kochasz wspomnienia niż osobę która stoi przed Tobą''
— Nieznany Autor
Reposted fromnuitlys nuitlys viapunkahontaz punkahontaz
kajcia
23:05
Faceci nie rozumieją, że dziewczęta nie pragną seksu tak bardzo. Lubią się przytulać i być dotykane... biodra, plecy brzuch, uda. Kochają pocałunki  w szyję i pocałunki w ogóle. Lubią czułe słowa i czułe milczenie. Bliskość.
— ams
Reposted fromfendi fendi viaMakeDreamsComeTrue MakeDreamsComeTrue

December 11 2014

kajcia
23:00
Jesteś jak dzieciak trochę, wiesz? Pójdziesz ogolić nogi, wracasz cała we krwi. Cieszysz się jak widzisz balona. Wierzysz w miłość jak nikt inny i kochasz najmocniej na świecie. Przecież Ty nie jesteś przystosowana do tego świata. Ciebie boli to, że ktoś krzywdzi, że ktoś umiera, że są wypadki, jest zło, ludzie są zawistni, dziwki są tanie.
— J.L.
Reposted frommonsoon monsoon viapunkahontaz punkahontaz

December 02 2014

kajcia
19:28
Reposted fromolewka olewka viapunkahontaz punkahontaz
kajcia
19:27
kajcia
19:27
Reposted frommy-life my-life viapunkahontaz punkahontaz
kajcia
19:27
kajcia
19:27

December 01 2014

kajcia
16:34

November 27 2014

kajcia
23:28
9320 744e 390
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viafoods foods

November 26 2014

14:43
6856 101d 390
Reposted fromget-fit get-fit

November 09 2014

kajcia
12:28
Reposted fromnivea nivea viasel sel
kajcia
12:28
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk

October 29 2014

20:49
Reposted frompengin pengin viapunkahontaz punkahontaz
kajcia
19:52
Reposted frombeckycue beckycue viapunkahontaz punkahontaz

October 28 2014

kajcia
20:40
Reposted fromsognito sognito viapunkahontaz punkahontaz
kajcia
20:18
Reposted fromprzeniesienie przeniesienie viaimmuff immuff

October 03 2014

kajcia
22:29
Reposted fromteaholic teaholic viapunkahontaz punkahontaz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl